Opmerking of suggestie? Reageer!

8073 keer bekeken 33 reacties

Heeft u een opmerking of suggestie rondom het Centrumplan? Laat het ons weten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Chris van der Linden, Duivendrecht

12-01-22 om 14:42

Een strategie van vertraging

Kort geleden enkele publicaties over het Centrumplan Ouderkerk onder ogen gekregen. Echt zeer waardevol.

Kort daarna ook kennis kunnen nemen van het 'Verkeerskundig onderzoek Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel' van Buro van Schooten d.d. 24 december 2021.

Zoals bekend kan zijn geloof ik niet dat er door de gemeente snel geïnvesteerd gaat worden in het Centrumplan Ouderkerk. Een bevestiging is de inhoud van het hiervoor genoemde rapport.

Weggegooid gemeenschapsgeld.

Chris van der Linden

Anoniem

03-01-22 om 18:10

Opmerkingen naar voorontwerp Centrumplan Ouderkerk:

 1. Het aanleggen van deze infrastructuur moet altijd volgen op het voltooien van bouwwerkzaamheden rondom. Nu wordt gesteld dat de ruimte- bepalende RABObank gebouwen voorlopig nog blijven staan en het plein wordt aangelegd. Dat is deels kapitaalvernietiging voor het plandeel rondom die gebouwen. Daarbij komt dat deze lelijke bebouwing geen leven naar het plein zal uitstralen dus valt te betwijfelen of het een levendig plein zal gaan worden zolang deze herontwikkeling niet is voltooid.
   
 2. De parkeerplekken worden voor een groot deel in beslag genomen door werknemers van de panden in de nabijheid. Zouden de 13 parkeervakken naast de ambulante handel niet moeten vervallen en dat die werknemers dan parkeren in de Ambachtenstraat.
   
 3. Indien punt 2 wordt doorgevoerd moet aan de zijde van Beth Haim een publieks-trekkend theehuis of  andere voorzieningen komen die in deze hoek van het plein "leven" brengt. Vanaf de Korendragerstraat kijkt men nu naar een dode hoek van het plein. Het moet vooral ook een levendig plein gaan worden en dat kan met 1 of 2 bebouwde voorzieningen aan die zijde van het plein. Hierbij moet worden afgewogen dat een kermis en andere activiteiten slechts 2 weken per jaar ruimte behoeven terwijl het plein de andere 50 weken van het jaar het bruisend hart van Ouderkerk dient te zijn.
   
 4. Aandachtspunt: Mogelijk onjuist begrepen maar als het plein volledig met graskeien wordt betegeld dan is daar vaak heel moelijk op te lopen. Is er een verharding mogelijk die wel de goede waterafvoer garandeert en ook goed beloopbaar is?

  Voor vragen: n.wieringen@planet.nl

Anoniem

02-01-22 om 14:00

Heb het plan bekeken en vind het er in principe goed uitzien. Geen kap van bestaande bomen en veel nieuw groen. Afwisseling in bestrating, zitgelegenheden en speelgroen ook prima.

Alleen weg door dit gebied met 2-richtingen verkeer kan echt niet, plein trekt wandelaars, fietsers en spelende kinderen, wat precies de bedoeling is, maar wat die in gevaar worden gebracht door het 2-richtingen verkeer.

Naar mijn idee moet de weg dan ook een woonerf gebeuren zijn, met duidelijke en efficiente snelheidsbeperkende maatregelen, ook voor de te verwachten race-fietsers.

J. Bolwidt

Anoniem

30-12-21 om 13:48

Het VO voor het Centrumplan is heel goed geworden. Mooi dat de historie als basis is gebruikt en goed dat er flink wordt vergroend op het Kampje. Ook het toevoegen van woningbouw met centrumfuncties in de plint is een waardevolle toevoeging. Omdat het Rabobank-gebouw in particuliere handen is, is de gewenste woningbouw  lastig af te dwingen bij de eigenaar. Hoe gaat de gemeente dit in het bestemmingsplan opnemen? 

Chris van der Linden, Duivendrecht

26-06-21 om 20:44

Beste mede-burgers van Ouder-Amstel

Weleens voor de gek gehouden? Iedereen zal het meegemaakt hebben alleen in de politieke arena van de gemeente Ouder-Amstel is dat op zeer hinderlijke wijze schering en inslag door toedoen van anders, een verwerpelijk gedachtegoed.

Het gedachtengoed anders is in de raad van Ouder-Amstel in staat bijna elke voor de gemeenschap belangrijke kwesties, zoals Centrumplan Ouderkerk, de grond in te boren. Zo ook in de raad van donderdag 24 juni '21. Luister maar naar de beeld- en geluidsweergave van het overleg in de raad.

Het lijkt, nee het is, liegen en bedriegen vanuit het gedachtegoed van anders over nogal wat onderwerpen. Zonder hoofdletter dat anders, anders is namelijk niet persoonlijk, verwijst alleen maar naar de praktische toepassing van een verwerpelijk gedachtegoed.

De politieke praktijk wijst uit dat anders politiek bedrijven in Ouder-Amstel steeds meer veld wint. Maar ja, wie neemt dat anders gedachtegoed nou serieus? Nou, dat kunnen vele kiesgerechtigden in maart '22 zijn. Daarom is het te hopen dat de goegemeente blijft vertrouwen op de door haar gekozen volksvertegenwoordigers, of ze nou linkse of rechtse ambities hebben maakt niet uit. Ouder-Amstel heeft namelijk veel zittende politici die echt wel door hebben dat dat anders voortdurend probeert de boel op te naaien.

Nog daargelaten dat dat gedachtegoed van anders keer op keer bij elke zich voordoende gelegenheid een voorzitter, een volksvertegenwoordiger of een lid van het college van burgemeester en wethouders op irritante wijze onderbreekt of van de wijs brengt of corrigeert of een zogenaamde correcte interruptie plaatst of voor schut zet.

Aan de uitvoering van dit in de praktijk gebrachte gedachtegoed van anders dient een einde te komen. Een  belangrijke taak voor de de agendacommissie en in het bijzonder de raad om dit gedachtegoed van anders te stoppen.

De geschiedenis begin en halverwege de vorige eeuw moet u toch iets geleerd hebben?

Chris van der Linden, 25 juni 2021

Wil en Gerrie

10-06-21 om 14:28

De laatste jaren maken wij ons steeds meer zorgen over de neiging van de gemeente om her en der bomen te laten kappen, terwijl er een uitstekend alternatief is.

Nu weer dit plan. Tientallen goede bomen kappen om een doodlopend, open parkje aan te leggen waar geen bal te beleven valt. Zeker niet als Drieburg II eenmaal op ’t Kampje is verrezen (uiteindelijk onvermijdelijk omdat alle ondergrondse infrastructuur opnieuw aanleggen veel meer kost dan de gemeente de raad nu doet geloven).

Almaar onnodig bomen kappen is al onwenselijk, maar beeldbepalende bomen kappen om de Korendragerstraat om te bouwen tot een parkeerplaats is van de zotte. De eik op de hoek bij de boerderij voegt toe aan de beleving van het dorp, maar hij moet weg om ruimte te maken voor haaks inparkeren aan de overkant. Hetzelfde geldt voor die grote linde een eindje verderop. Nu is die hoek nog zeer geliefd en aantrekkelijk. Dat wordt een stuk minder met de aanblik van een parkeerterrein in dat stuk dorpscentrum en een rijweg zonder trottoir vlak langs het kippen- en duivenverblijf waar al generaties kinderen - en volwassenen - plezier van hebben. Mensen willen even rustig kunnen genieten, kijken en foto’s maken en niet vanaf een rijweg waar vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen nauwelijks ruimte hebben om elkaar te passeren en waar ieder moment iemand plotseling achteruit kan uitparkeren. Het hele plan ziet er voor ons dorp trouwens erg ongeschikt uit als je denkt aan verkeersveiligheid, handhaving, kosten en wat de mensen willen (namelijk geen hoog Rabo-gebouw en geen bebouwing van het Kampje). Kortom, een groot verlies voor ons dorp.

 

Wil en Gerrie

Ed

09-06-21 om 10:53

In het schetsontwerp is het verkeersluw gebied (de rode loper) doorgetrokken in de Raadhuislaan tot de Vondelstraat en de Dorpsstraat tot aan de Koningin Wilhelminalaan. Gisteren begreep ik van de ambtenaar die bezig is met de renovatie van de Raadhuislaan dat het absoluut niet de bedoeling is dat de Raadhuislaan verkeersluw wordt ingericht. Het schetsplan is op dit punt dus misleidend.

Het gevolg daarvan is dat de verkeersveiligheid er nog bekaaider af komt. De kruising Raadhuislaan-Dorpsstraat is nu al een onoverzichtelijke hotspot, waar mijn buurman op de hoek regelmatig met zijn eerste hulpsetje naar buiten mag om weer eens een geschepte scholier te helpen. Als de Korendragerstraat en de Dorpsstraat als verkeersluw gebied op dat punt straks de uitvalsroute Dorpsstraat-Raadhuislaan-Vondelstraat kruist, wordt de situatie nog verwarrender en onveiliger. Voeg daarbij dat deze route vaak wordt gebruikt door sluipverkeer (dat zijn automobilisten die zo snel mogelijk door het dorp rijden om wat tijd te winnen ten opzichte van de file op de Provinciale weg) en het feest is compleet. 

Hoe duidelijker al deze nadelen van het plan worden, hoe duidelijker het wordt wat de gevolgen zijn van het smoren van elke vorm van tegenspraak of kritisch denken tijdens het ontwikkelen van dit plan. Zo kon er een tunnelvisie ontstaan, waarbij alles moest wijken of werd weggeredeneerd voor het inrichtingsidee van het bureau, de gemeente en een klein handjevol inwoners. Als er echt zou zijn gekozen voor coproductie, dan zou er een veel afgewogener plan zijn ontstaan. 

Chris van der Linden, Duivendrecht

08-06-21 om 15:24

PROJECT CENTRUMPLAN OUDERKERK

De brief 'Overwegingen bij ontwikkelingen Centrumplan' van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer (werkgroep) op de digitale editie van Weekblad voor Ouder-Amstel, doet jammer genoeg ietwat afbreuk aan het doel van Project Centrumplan Ouderkerk (centrumplan) en de wijze waarop dit project al enige jaren loopt.

Zo kan iedereen weten dat het nemen van (deel)besluiten over het centrumplan het primaat van de Gemeenteraad is. Daar valt niet aan te tornen. Omdat de werkgroep hier eigenlijk niets over zegt blijven verwachtingen te hoog gespannen. Invloed van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen op het centrumplan reikt echter niet verder dan meedoen, meedenken en meepraten met andere woorden coproductie. Het is wel de hoogste trede van burgerparticipatie. Voor het centrumplan resulteert deze participatie in een klankbordgroep/kerngroep.

Ongerust vraagt de werkgroep zich af of het terecht is dat over het centrumplan een eerste besluitvorming in de Gemeenteraad binnen bereik ligt daar te maken keuzes zo gevoelig liggen en verstrekkend zijn. Terecht wijst de werkgroep erop dat het centrumplan in de Gemeenteraad geen onderwerp mag zijn met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen.

Echter, die zogenoemde eerste besluitvorming is het primaat van de Gemeenteraad. De goegemeente zal het gaan meemaken in de wetenschap dat de reeks van voorstellen het resultaat zijn van coproductie.

Vreemd is dat de werkgroep, als succesvol aanjager van burgerparticipatie in Ouderkerk en Waver, op dit moment in haar brief de indruk wekt bang te zijn dat de Gemeenteraad voor de komende decennia reeds besluiten gaat nemen over ruimtelijke inrichtingen van het centrumplan.

Verstandig zijn de woorden over verstrekkende keuzes op financieel, verkeerstechnisch, ruimtelijk en functioneel gebied. Desalniettemin is er even zo vaak sprake van doordraven.

Een en ander betekent standpuntbepaling van de werkgroep om de rem te zetten op het langzaam maar zeker doorontwikkelen van het centrumplan waarmee het proces van coproductie niet is gediend. Er zijn namelijk niet te ontlopen momenten om duidelijke en haalbare politieke beslissingen te nemen.

Het tijdstip is daar dat de Gemeenteraad op dinsdag 15 juni '21 doortastend handelt.

Duivendrecht, 8 juni 2021

Chris van der Linden

Tanno

05-06-21 om 17:26

Kerkstraat en Shared spaces.

Dit systeem van benadering van de openbare ruimte heeft een paar zeer nadelige gevolgen voor het veiligheidsgevoel van de gebruikers. De ontwikkelaar van het shared spaces concept heeft als motto “Liever veiligheid met onzekerheid dan ongelukken met duidelijkheid’. Er wordt dus eigenlijk vanuit gegaan dat een gevoel van onveiligheid noodzakelijk is om het systeem te laten werken. Een andere keus zou kunnen zijn een woonerf. De mogelijkheid die het onderzoeken waard is om van de Dorpsstraat, Kerkstraat, Kampje en Korendragerstraat een woonerf te maken met een maximale snelheid van 15 km wat de veiligheid sterk zou verbeteren.

Onderstaand een vergelijking Shared spaces en woonerf. Diverse punten in het schetsplan genoemd komen meer overeen met een woonerf zoals b.v. auto te gast.

Shared spaces                                                               Woonerf

Gedrag                                                                                 Gedrag

Verkeersruimte (auto en fiets)                                           Voetgangersruimte

Geen speelgebied                                                                Kinderen mogen er spelen

Voetgangers lopen aan de kant                                         Voetgangers lopen midden op straat

Goed opletten (oogcontact)                                               Zorgeloos kletsen

Voetganger (ondergeschikt) te gast                                  Auto (ondergeschikt) te gast

Snelheid                                                                               Snelheid

Max 30                                                                                 Max 15

Parkeren                                                                              Parkeren

Geen regels, in de praktijk aan de zijkant.                        Op P-plaatsen

waar de voetgangers ook moeten lopen

Regime                                                                                 Regime

Geen aparte regels in RVV en                                             Aparte regels in RVV en inrichtingseisen

geen inrichtingseisen

 

In o.a. Hoorn (Kerkplein) en Assen (Stationsplein) zijn enige ervaringen opgedaan met het shared spaces concept welke niet allemaal erg positief zijn.

Gegevens vergelijk woonerf en shared spaces van

https://www.mensenstraat.nl/wp-content/uploads/2017/12/naakte30straat17641.pdf

 

Voor herontwikkeling van de voormalige Rabobank zijn 3 optie’s

Optie 1 en 2 met een hoogte tot circa 13 meter en optie 3 met een hoogte tot circa 16 meter. De wens is behoud van het dorpskarakter dan valt optie 3 af mede ook omdat de meest voorkomede hoogte in Ouderkerk rond de 10 meter is.  Bij herontwikkeling van het “Rabo”gebouw zou maximaal het huidige grondvlak en volume moeten omvatten.

 

Kampje, graskeienveld.

Het Kampje met zijn omliggende historische  bebouwing maakt deel uit van beschermd dorpsgezicht. Het cultureel en religieus erfgoed rond het Kampje verdraagt geen nieuwe bebouwing.  Bebouwing op het graskeienveld gaat ook ten koste van de nu aanwezige ruimte voor het houden van evenementen zoals de Kermis, markten, optredens zoals de Passion e.d. In het schetsplan worden standplaatsen voor marktkramen (viskraam) en Poffertjeskraam niet genoemd. Komen deze niet meer terug? Op ondergenoemde link is te zien hoeveel ruimte de Kermis nodig heeft. Rechts boven op vanuit de lucht klikken en inzoomen. Duidelijk te zien bij bebouwing (te)weinig ruimte voor evenementen van enige omvang. Ook is te zien dat een doorkijkje naar het Rodeamentoshuis niet mogelijk is.

https://www.bing.com/maps?q=kampje+ouderkerk&FORM=HDRSC4

 

Schapenveld.

Bebouwing van het Schapenveld gaat ten koste van het doorkijkje naar het Rodeamentoshuis wat hier wel mogelijk is. Dit zeer klein stukje groen geeft meer landelijk en dorpskarakter uitstraling dan een woonblok met slechts vijf woningen

 

Haventje.

Parkeerterrein bij het Haventje is een noodzakelijk kwaad. Schetsplan worden enige mogelijkheden geschetst met o.a. horeca. Met echte inspraak van de belanghebbende is het misschien mogelijk om hier een meer aantrekkelijke Amsteloever van te maken.

 

Parkeren.

Ik lees in de reactie’ s over parkeren in de Korendragerstraat met als gevolg geen stoep langs boerderij en/of versmallen boerderijtuin, kappen van bomen e.d..  Hopelijk wordt het gezonde verstand gebruikt en hier geen vergunning verstrekt om ten koste van de veiligheid en groen ruimte wordt gecreëerd voor het parkeren van auto’s die elders ook geparkeerd kunnen worden. Misschien is het te overwegen waard om bij de brug, is nu toch een bouwterrein, een parkeergelegenheid te maken met dynamische parkeer tarieven, Overdag, winkeluren, eerste twee uur gratis daarna betaald en ’s avonds, horeca uren, tarief gelijk aan horeca parkeerterrein.

 

Uit het weekblad voor Ouder- Amstel 2 juni 2021 valt op te maken dat enige leden van de klankbord de klankbordgroep hebben verlaten, Dit zullen zeer waarschijnlijk de kritische leden zijn geweest die zich niet meer aan procesgang en uitkomsten kon conformeren. Moet ik hiervoor lezen dictaat wat er wel en niet besproken kon worden? In hoeverre is de klankbordgroep nog representatief als de kritische leden de groep heeft verlaten.

Tanno

Mo

05-06-21 om 12:45

Nog even het plan bestudeerd. Het is VERRE VAN GROEN EN DUURZAAM! Tientallen gezonde bomen worden gekapt. Dat er op een andere plek weer een paar terugkomen maakt dit lang niet goed. Zelfs de eik en die andere grote boom langs de stoep naast de boerderij moeten gekapt worden. Ze tekenen die bomen er nog wel bij, maar de weg loopt er dwars doorheen. Voor de zekerheid ben ik ter plekke nog even gaan kijken en meten omdat je het haast niet kan geloven dat de gemeente het zo wil. Helaas, het is wel zo. Onbegrijpelijk. Verder allemaal energie- en grondstoffenverspilling om het hele gebied radicaal overhoop te halen (ook onder de grond, wat het meeste kost). De Ouderkerkers storen zich aan het Rabogebouw en de geparkeerde auto's op het middenterrein, toch niet aan de fraaie bestrating van de Kerkstraat. Probeer los te komen van de druk van de projectontwikkelaar, de onzin van een creatief bureau dat wat bijzonders wil verkopen en van onpraktisch idealisme. Ik roep de gemeente dringend op iets nieuws te proberen; gezond verstand en aandacht voor wat de inwoners willen.

Mo

05-06-21 om 11:41

ONVEILIG! Kijk hoe de Korendragerstraat eruit komt te zien. Wie uitparkeert komt direct op de rijweg voor doorgaand verkeer terecht en dat is bij insteekhaventjes vragen om moeilijkheden, zeker als het allemaal zo krap is dat je nauwelijks kunt uitwijken. De auto's, motoren, wielrenners, scootertjes enz. scheren zonder trottoir ertussen vlak langs de tuin van die prachtige boerderij waar ik altijd mensen zie staan kijken. De potentieel aantrekkelijke straat langs het rijksmonument met interessante tuin en bomen wordt net zo storend onaantrekkelijk als nu het parkeerterrein tussen de Korendragerstraat en de Kerkstraat. Dat ga je toch niet nieuw aanleggen. Dan nog de evidente onveiligheid van een gedeelde ruimte voor woonwerkverkeer/snelle fietsgroepjes/spelende kinderen/vrachtwagens/scootertjes/ouderen en slechtzienden/hulpdiensten al dan niet met grote spoed/bezorgers met bestelbusjes/horecapubliek. Dat wordt een kostbare mislukking met als duur lapmiddel het tegen hoge kosten weer terugdraaien van de gedeelde ruimte óf het rigoureus afsluiten voor doorgaand verkeer met een doods dorp als gevolg. Tot een paar maanden geleden heb ik verstandige, doordachte en doeltreffende ontwerpen langs zien komen. Waarom zitten we nu opeens met dit plan van een buitenstaander die geen ervaring heeft met een historische dorpskern.

André

01-06-21 om 14:51

Het is toch wel volkomen duidelijk dat de grote meerderheid van de Ouderkerkers géèn gebouw op 't Kampje of op het schapenveldje willen. Verder de Korendragerstraat mooi maken zonder parkeerplaatsen (zet ze achter het keienveld).

Peter

31-05-21 om 21:04

Ik ben pas kort bewoner, dus zeker nog niet ingewijd en ben onvoldoende in staat het plan te beoordelen.  De artist-impressies zien er wel aantrekkelijk uit, met waterpartij etc. Ik las wel een paar reacties mbt het verdwijnen van het voetpad langs de boerderij tegen over het Rabo gebouw tbv parkeerplaats aan de Rabo kant. Lijkt me geen goed idee dat voetpad weg. Kinderen willen graag de kippen en duiven kunnen zien en dan is een voetpad onmisbaar.

Succes verder

 

 

 

TsT

31-05-21 om 17:31

Zienswijze schetsplan centrumplan.

Locatie voormalig Rabobank:

Drie voorstellen voor realisatie van deze locatie.

Om tegemoet te komen aan leefbaarheid en dorpse kleinschaligheid is optie 1 voor de hand liggend. Zeer waarschijnlijk wil de projectontwikkelaar optie 3 realiseren, mede ook vanwege toezeggingen gemeente. Delva stelt de middenweg voor dus optie 2. In mijn ogen voldoet optie 1 aan de wensen van de ideenmarkt.

Locatie Graskeienveld:

Cultuur historisch gezien moet hier geen bebouwing komen. Ook geen kleinschalig en lostaand woongebouw omdat de projectontwikkelaar dit eist. Het gebouw zou het landschap bewaken tegen volbouwen. Wat is dit voor onzin van een bureau wat landschapsarchitectuur hoog in het vaandel heeft staan. Dit gebouw werkt als een propje, je gooit er een neer en er volgen er spoedig meer. Het gebouw is geen bewaker van de leegte maar de veroorzaker van de opvulling  waardoor er geen voldoende plek meer is voor dorpsevenementen of grote festiviteiten zoals de Kermis, passion. Niet doen dus.

Locatie Schapenveld.

Her zeer kleine perceel op deze locatie leent zich niet voor bebouwing. Het komt over van we hebben nog een postzegel grond waar net een gebouw op past ter compensatie. We zetten het onder een hoek en zeggen dat het speels overkomt. Het zeer kleine perceel kan beter opgenomen worden in de groene entree naar het dorpshart naast de rode loper> Niet doen dus.

Kerkstraat:

Een bijzonder waterelement is leuk maar vergt ook bijzondere aandacht met kinderen, het schoonhouden, vergaarbak van straatvuil. Ervaring in diverse gemeente is dat zo’n waterelement een snelle dood sterft. Alternatief kan zijn een straat schaakspel, jeu boule of tafeltennistafel o.i.d. Er wordt rekening gehouden met nodige leveringen van vrachtwagens aan lokale handelaars. Echter wordt er rekening gehouden met de verkeersveiligheid? Bij het keren van de vrachtwagens moet vlak langs de gevel en het waterelement worden gereden met de aanwezige bezoekers m.n. kinderen in de buurt kan dat zeer gevaarlijk situaties veroorzaken. De vrachtwagens moeten zeer krappe draaicirkel maken en hebben daardoor veel hinder van de dode hoek. Van internet haal ik een advies draaicirkel van 22 meter, van tekening haal ik een krappere draaicirkel..

Parkeren:

In het schetsplan zijn 12 insteek parkeerplekken opgenomen in de Korendragerstraat. Als ik de totaallengte globaal neem kom ik totaal 13 a 14 meter.

Stoep + parkeerplek +  rijweg + stoep zijnde 1,5+5+6+1,2+13,7 meter.

De huidige aanwezige breedte is volgens mij minder. Ik begrijp uit diverse berichten dat er geen stoep komt langs de tuin van de boerderij. Mocht dit waar zijn is dat een absurd plan. Rijweg vlak de de twee entrees van de tuin is levensgevaarlijk en volgens mij ook niet toegestaan. Ook ontneem je de diverse bezoekers om te genieten van de kippen en duiven in de tuin wat juist het landelijke karakter versterkt. Een tweede optie die genoemd wordt dat de boerderijtuin ongeveer een meter smaller wordt gemaakt moet worden. Als iets nieuws gebouwd wordt pas je dat aan de werkelijkheid en niet andersom. Het gevolg hiervan is ook dat de heg, de bomen en het tuinhuisje moeten verdwijnen. Wat opvalt is dat het tuinhuisje ook niet meer op de diverse tekeningen staat. Mocht dit werkelijkheid worden is dit ook een absurd plan. Een oplossing is om op het graskeienveld een parkeerplek van 30 x 30 meter voor 40 parkeerplekken te realiseren Zo ver mogelijk achter in de hoek waardoor deels uit het zicht. Geen parkeerplekken in Korendragerstraat zodat samen met het Schapenveld een mooie groene landschappelijk autoluwe entree van het dorpshart kan worden gerealiseerd.

Echter door de  opmerkingen i het groen van Delva, de opstelling van projectontwikkelaar, de vermeende toezeggingen van het college en het deels buitenspel zetten van de klankbordgroep ben ik bang dat de keuze ongunstig uitvalt voor de bewoners van Ouderkerk t.w.

·        Optie 3 Rabobank wordt gerealiseerd.

·        Kampje wordt bebouwd

·        Schapenveld wordt bebouwd.

·        Minder kans op grote festiviteiten zoals de Kermis.

·        Diverse mogelijk gevaarlijk verkeerssituaties.

·        Een wat saaie dorpskern wat lange termijn negatief is voor de middenstand.

 

Volgens mij is dit niet wat Ouderkerkers willen en hebben ingebracht op de ideenmarkt.

TST

Anoniem

31-05-21 om 12:52

Regelmatig logeer ik in het mooie dorp Ouderkerk bij familie. Na lange tijd< corona< ben ik weer eens op bezoek en wat viel me op. Langs de A9 allemaal bomen gekapt, mooie entree Ouderkerk bomen gekapt. Kreeg aangekomen te horen dat dit nog niet alles is, er worden nog bomen gekaapt bij de Ouderkerkerplas (manegeterrein), op het kampje en zeer waarschijnlijk voor windmolens.

Op internet het Schetsontwerp centrumplan< Ouderkerk aan de Amstel opgezocht. Met verbazing lees ik daar de plannen. Als buitenstaander kan ik me niet voorstellen de Ouderkerkers dit echt willen. Het lijkt er meer op dat dit een plan is van een projectontwikkelaar en de gemeente.

Enige punten:

Schapenveld

Een mooi open veldje met een doorkijkje naar Beth Haim. In typische ontwikkelaarstaal wordt daar een woonblok verkocht van 20 bij 20 meter en 12 meter hoog. Hier is juist een historisch markeringspunt van Ouderkerk en niet een nog te realiseren woonblok.

Graskeienveld.

Ook hier weer typisch ontwikkelaarstaal om een woonblok van 50 bij 20 meter en 12 meter hoog midden het Kampje te verkopen. De Ouderkerkers willen minder auto in het zicht maar krijgen niet te verplaatsen woonblok midden op het Kampje. Gevolgen hiervan zijn dat het te gebruiken oppervlak een stuk kleiner wordt en evenementen zoals kermissen, passion, markten e,d, niet gehouden kunnen worden.. Cultuur historisch gezien moet juist op deze plek geen bebouwing willen.

Rabobank.

Hier worden drie dichtheden gepresenteerd.

Optie 1 Lage dichtheid.

Om het dorpse en historische karakter van het centrum te behouden zou dit de juiste keus moet zijn.

Optie 2 Medium dichtheid.

Vanuit ruimtelijk perspectief is dit het advies van Delva.

Optie 3 Hoge dichtheid.

Dit is de keuze van de privaat eigenaar (projectontwikkelaar). Gezien de eerdere presentatie van de gemeente gaat het hier fout. De private eigenaar heeft daaruit de conclusie getrokken dat gemeente akkoord gaat met een hoge (voor Ouderkerk een zeer hoge) dichtheid. Daar is dan ook naar gehandeld. Dit plan is door gemeente terug getrokken met het huidige als gevolg. De projectontwikkelaar wil gecompenseerd worden en vandaar de voor Ouderkerk rampzalige plannen met het Kampje en het Schapenveld.

Uitwerking/inrichting.

Op bladzijde 35/64 wordt een keerlus voor het verkeer getekend welke ingeschat wordt met een straal van circa 9 meter. Op tekening staat een vrachtwagen met dubbele achteras getekend, voor dit soort vrachtwagens wordt een draaicirkel van 11 meter geadviseerd.  Verder moet de vrachtwagen bij het keren vlak langs de gevel en speelvijver rijden. In het schetsplan wordt ook gepresenteerd dat dit een plek is om te verpozen en te spelen is dit een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie. In het schetsplan wordt vermeld dat dit een shared spaces gebied wordt. Shared spaces is een kreet die niet juridisch gedekt wordt.

Aan de boerderijzijde van de “Rabobank” worden insteekparkeerplaatsen getekend waar geen voldoende ruimte voor zal zijn. Wanneer je naar de plattegrond op bladzijde voor mobiliteit kijkt wordt deze ruimte gevonden om de tuin van de boerderij te versmallen met als gevolg het kappen van twee bomen en het verwijderen van het huisje, staat ook niet meer op de tekening getekend. Om ruimte te winnen kan je langs parkeren overwegen. Een betere oplossing zou zijn om i.p.v. 28 40 parkeerplaatsen te realiseren op het graskeienveld. Een vierkante parkeerplaatsen meer naar achteren geprojecteerd, dus meer uitzicht. Dus geen woonblok en een autoarme entree van het Kampje en mooie zichtlijnen.

Ik ben bang gezien de presentatie van de klankbordgroep, gemeente en de eisen van de projectontwikkelaar de uiteindelijke keus zal vallen op optie 3 en woonblokken op het Kampje en Schapenveld. Als het er eenmaal staat de Ouderkerkers spijt hebben van gemaakte keus.

Als liefhebber van Ouderkerk  hoop ik dat de juiste keus wordt gemaakt. Besef een projectontwikkelaar komt, verdient en vertrekt maar de Ouderkerkers zitten met het resultaat.

Maak van:

De toekomst van het dorpshart komt voort uit het verleden:

Niet

De toekomst van het dorpshart vernietigd zijn verleden>

 

A.J.C.M. Brennickmeijer

Maasmechelen (B)

Chris van der Linden

30-05-21 om 20:09

DOSSIER CENTRUMPLAN OUDERKERK

Op dinsdag 15 juni 2021 spreekt de raad van Ouder-Amstel tijdens de Commissie Grote Projecten over het Centrumplan Ouderkerk. Zeker voor Ouderkerkers maar ook voor de commissieleden een zeer belangrijk moment van overleg. Gelukkig kan er voordat de behandeling van het dossier begint ingesproken worden.

Duidelijk moet zijn dat het dossier Centrumplan Ouderkerk een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de volksvertegenwoordiging legt. Hieronder volgt samengevat het voorstel van het college aan de raad:

Stel vast schetsontwerp van Delva (= schetsontwerp) voor het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing.

Stel vast schetsontwerp onder voorwaarde pas op een later moment uitwerken van de ruimtelijke kaders Dorpsstraat en Haventje. Alsdan worden investeringen gedaan op het moment dat de financiële middelen voor Dorpsstraat en Haventje beschikbaar zijn.

Werk uit passende burgerparticipatie binnen de coproductie waarin kaders, rolverdeling, tijdsplanning, budget et cetera zijn opgenomen voordat met activiteiten van het voorlopig ontwerp te starten.

Werk uit schetsontwerp in voorlopig ontwerp van het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing.

Werk uit Ambachtenstraat en Hoger Einde Noord als mogelijke locatie(s) lang parkeren.

Onderzoek en werk uit voor € 40.000 onderdelen van het schetsontwerp betreffende:

 • voorlopig ontwerp van het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing

 • uitbreiding lang parkeerlocaties Ambachtenstraat en Hoger Einde Noord 

Onderzoek

1. Mogelijkheden van verkoop van

 • kavel 4331, dit is grond Achter het Kampje met bestemming wonen en

 • kavel 4060, dit is grond Kerkstraat 42 met bestemming verkeer

2. Mogelijke opbrengsten ervan toe te kunnen voegen aan de nodige financiële middelen.

Doe onderzoek naar verkoop en invulling met of zonder bebouwing van Graskeienveld.

Doe onderzoek naar verkoop en invulling met of zonder bebouwing van Schapenweitje.

Doe onderzoek naar mogelijkheden van financiële dekking voor uitvoering eerste fase.

Duivendrecht, 30 mei 2021

Chris van der Linden

 

anoniem

27-05-21 om 16:30

Bepaalde stukken in het plan vind ik mooi maar waarom moet er op de kleine stukjes groen zoals het Schapeveld (welke zeer klein is) een blokkendoos gebouwd worden en dan maar nog niet te spreken over het grote complex op de Graskeien. Kan alleen maar weer te maken hebben met geld, geld, geld en nogeens geld. Ons mooie kleine groene dorp is inmiddels al een kleine 10.000 gezonde bomen armer en dan nog maar niet spreken over de gekapte bomen bij de Amstelbrug en de voorhande zijnde kap van nog eens  95 bomen voor de herinrichting bij Sportpart De Toekomst. Al het groen wordt op deze manier opgeslokt en van ons afgenomen. Alleen voor nog meer steen, steen, en nogeens steen. Hoezo mileubewust. ....... 

Ton en Marianne

27-05-21 om 16:08

Inderdaad is een voetpad langs de boerderij in de Korendragerstraat  nodig. Zeker met al die verschillende verkeersstromen is het voor wandelaars met of zonder kinderen erg gevaarlijk indien er geen goed afgebakend voetpad is.

Sylvia

26-05-21 om 9:07

Een parkeerterrein van de Korendragerstraat langs de Rabobank met insteekplaatsen lijkt me geen goed idee. Daardoor verdwijnt de stoep langs de boerderij. Juist die stoep wordt  gebruikt door wandelaars, al dan niet met kinderen, om te kijken naar het groen, de kippen en de duiven. Volgens het schetsontwerp komt de rijweg direct tegen de heg.

Emmy Stuij

25-05-21 om 11:47

Inmiddels heb ik een aantal mensen gesproken die het schetsplan oppervlakkig hebben gezien en blij waren dat er in ieder geval geen bebouwing op ’t Kampje komt. Slechts eentje had goed genoeg gekeken om ook de variant met bebouwing in de gaten te hebben. Terwijl de gemeente juist die variant geleidelijk probeert binnen te harken. Kijk maar terug naar 2018 om te zien wat de gemeente en de projectontwikkelaar op ’t Kampje graag willen. Volgens de gemeente was er toen een absolute noodzaak van een grote supermarkt die per se aan ’t Kampje moest komen. Dat hebben de inwoners twee jaar geleden aan het begin van de zogenaamde coproductie snel en overtuigend als flauwekul van tafel kunnen vegen.

De wethouders geven het natuurlijk niet zomaar op - de projectontwikkelaar trouwens ook niet - én zij hebben alle touwtjes in handen. Eerst laten ze de raad besluiten om een stedenbouwkundig bureau te vragen wat we het beste met het lege stuk midden in het dorp kunnen doen. Het geselecteerde bureau bleek echter vooral aan landschapsarchitektuur te doen. Die denken in landschapjes en niet in gebouwtjes. Omdat het moest van de wethouders heeft het bureau met tegenzin toch ook maar een variant met een hoog Rabo-gebouw en bebouwing van ’t Kampje uitgewerkt.

Naast het externe advies om te bebouwen (wat dus niet zo goed gelukt is) hebben we nog de kostendrager in de vorm van grondverkoop door de gemeente voor bebouwing van ’t Kampje. Hoe bereik je dat? Stap 1; geef een hoog budget af voor de herinrichting van ’t Kampje. Dat is gebeurd, € 1,4 miljoen (met mogelijk 30% overschrijding). De landschapsarchitekt kon vervolgens creatief en radicaal alles overhoop halen. Het grootste deel van de kosten zit straks onder de grond. Riolering, elektriciteit, lantaarnpalennet, regenwaterafvoer, telefoonleidingen, putten, kabels enz. liggen er goed bij en zijn nog lang niet aan vervanging toe, maar ze komen ergens anders te liggen omdat de gemeente het huidige logische en functionele wegenpatroon laat vervangen door een voor ons dorp ongeschikte ‘shared space’ langs de gevels van de Kerkstraat. Dat kost bakken met geld.

Stap 2; zorg dat de gemeenteraad eerst kan kiezen voor de variant zonder bebouwing. Dat is gebeurd door een aangepaste begroting te maken voor de herinrichting van ’t Kampje en omgeving; € 1,1 miljoen. Dan is een kostendrager op ’t Kampje waarschijnlijk net niet nodig. Tenzij de kosten hoger uitvallen natuurlijk, maar ‘daar gaan we niet vanuit’ aldus de wethouders. In werkelijkheid is kostenoverschrijding zeker en zonodig kan de gemeente als opdrachtgever die kant op sturen.

Waar is de gemeente nou zo enthousiast over? Door hun manier van doen, denk ik over de variant met een hoog Rabo-gebouw en/of bebouwing van ’t Kampje. Volgens mij zijn wij daar als inwoners helemaal niet zo enthousiast over.

 

Emmy Stuij

Foekema

23-05-21 om 15:09

Er ligt een mooi schetsontwerp voor onze dorpskern. Wat zien wij graag? Groen, landelijk, levendig maar wel veilig, liefst zo min mogelijk verdichting, zoveel mogelijk vrije invulling voor festiviteiten, zicht op-/contact met historische plekken (Beth Haim, Amstelkerk, Haventje), hergebruik van materialen. Nog een paar suggesties en opmerkingen:
- auto op bezoek: met parkeertijd kort (1 uur bij winkels), middel (1 1/2 uur bij horeca) en lang buiten de kern. Vrachtverkeer: laden/lossen in time-slots.
- 'Fast cycles' weren uit Dorpsstraat: omleiding zichtbaar maken in wegdek.
- Zitbankjes: niet in buurt van horeca vanwege extra geluidsoverlast in avond-/nachturen voor bewoners van de dorpskern.
- Voetgangers faciliteren met overzichtelijk loopgebied: geen zigzaggende parkeerplekken in Dorpsstraat, wel loopvlonders bij Haventje.
- Kerkstraat: verkeer niet dwars door parkgedeelte voor veiligheid en overzicht (éénrichting richting Kerkbrug, 5 km p/u).

Met onze complimenten voor al het werk dat al is verricht en uitkijkend naar verdere invulling.

Anoniem

22-05-21 om 19:08

Erg mooi, moedig én uitdagend om "Historiciteit: begrip van het verleden" als uitgangspunt te nemen. 
Wist u dat op de kerkheuvel, de plaats van de huidige Amstelkerk, zelfs 1000 jaar geschiedenis ligt? Dat onder de huidige kerk sporen van tenminste drie eerdere kerken liggen? Dat de kerkheuvel daarmee de oudst bewoonde plek in Amsteland is? Ouder dan Amsterdam? En dat deze locatie het oude kerkelijk en bestuurlijk centrum was van Amstelland? Dat de Oude Kerk in Amsterdam tot 1323 onderdeel was van de moederparochie Ouderkerk? 

Om dan ook inhoud te geven aan dit verledens én daarmee begrip van het verleden te tonen heb ik het volgende voorstel: 

1. Haal de hekken rondom de kerk weg zodat Kampje en Amstelkerk weer een geheel vormen. 
2. De contouren van de vorige, middeleeuwse (afgebroken in 1773) zijn sinds enige jaren bekend bij de De Historische Vereniging Wolfgerus, werkgroep archeologie. Markeer die contouren blijvend rondom de huidige kerk. En geef middels een bord in het grasperkje vóór de kerk informatie over de 1000-jarige geschiedenis van deze locatie). En waar je verder informatie kunt krijgen (kerk, museum etc). 
3. Om de meer nabije 19e en 20e eeuwse geschiedenis te laten zien: plaats op van oude foto's bekende locaties daar geplastificeerde zwart-wit foto's van.  Van bijvoorbeeld 100 bij 60 cm. Zo stond op de locatie van het gemeentehuis vroeger een zadelmakerij. Etc, etc. Foto's van diverse locaties zijn bij de Historische Vereniging Wolfgerus bekend. 
4. Aan de hand van oude gravures of tekeningen kunnen locaties uit de 17e eeuw worden getoond. Zoals een chirurgijnhuis op de plek van boekhandel Spreij en het huidige RABO bank gebouw. En een afbeelding van het Rechthuijs, waar eeuwenlang recht gesproken werd, en waar nu café de Vrije Handel staat. Onder het café ligt nog steeds een oude cel van dit rechthuijs. Recht er tegenover stond de galg.

Deze mogelijkheden kunnen mooi bijdragen aan begrip voor de historie van Ouderkerk. 

Chris van der Linden

19-05-21 om 14:25

Beste Ed,

Enkele dagen geleden heb ik kennis genomen van jouw uitgebreide reactie op het Schetsontwerp Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van DELVA. Daarin strooi je eerst met complimenten maar al voortgaande blijft er niets meer over van al die waardering.

Dat begrijp ik niet. Zeker niet als je stelt:

“Het streven naar een bepaald ontwerpidee wordt sterker dan het realiseren van functies. De vorm gaat de functies dicteren, dat zou anders moeten zijn. Het dorp is om te leven.”

Kun je hierop een toelichting geven? Je glijdt uit.

Ik moet je zeggen dat ik het Schetsontwerp van DELVA uitstekend vind omdat het verdere uitwerking in het voorlopig ontwerp (VO) mogelijk maakt.

Ik vind dat DELVA de haar door de Gemeenteraad gegeven opdracht als vervolg op Spijkers met Koppen goed heeft uitgevoerd. Zoals bekend is DELVA voor kostenraming openbare ruimte door SmitsRinsma BV en voor financiële analyse ontwikkelvelden door Stadkwadraat ter zijde gestaan. Voorts verdiend nog melding gemaakt te worden van SWECO die adviezen heeft afgegeven over parkeren waarbij niet onvermeld mag blijven de mogelijke lang parkeerlocaties aan Hoger Einde Noord en aan de Ambachtenstraat.

Ed, sorry, maar volgens mij hoeft niemand terug naar de tekentafel. Waar het nu om gaat is dat de Gemeenteraad beslist tot een voorlopig ontwerp (VO). Het echte probleem voor realisatie Centrumplan Ouderkerk is de financiering. Het gaat om miljoenen euro's. Dus er moet door Ouder-Amstel geïnvesteerd worden en er moeten gelden gereserveerd worden.

Vriendelijke groet van

Chris

 

Anoniem

19-05-21 om 14:13

Een punt van aandacht zijn de vele stijfouten in het schetsontwerp. Laat een dergelijk publiek document even tekstueel corrigeren voor publicatie is mijn advies. 

 

Ik lees in uw eigen stuk: verstanding, suppermarkt, bebowuing en Kermi......misschien eerst zelf uw teksten laten nakijken voordat u kritiek levert?

ABC

19-05-21 om 14:07

4500 woningen in de nieuwe kern....waar komt dan toch die drang vandaan om o.a. het schapenveldje en het grasveld naast de JHS ook nog vol te plempen met apartementen, geld? Wat is er mis met hier en en daar een leeg stukje groen in het dorp?

Reactie schetsontwerp Centrumplan april/mei 2021 v

16-05-21 om 15:29

Allereerst een aantal positieve punten van het schetsontwerp:

 • Bebouwing op plek RABO bank en Schapenweide akkoord;
 • De aanname van medium bebouwingsdichtheid wordt gesteund;
 • Verstanding om Kerkstraat eenrichtingsverkeer te maken richting Kerkbrug

Punten waarvoor wijzigingsvoorstellen worden gedaan:

 • Het Haventje gedeeltelijk dempen met op de kop aan de Amstelkant de voorgestelde vlonder. Het gedempte deel kan worden gebruikt voor i) enige uitbreiding voor parkeerplekken voor supermarkt en ondernemers in de Dorpstraat en ii) voor een terras voor een horecapunt op de kop van het pand van de suppermarkt. Daardoor zijn er minder parkeerplekken (of zelfs GEEN parkeerplekken) noodzakelijk in de Dorpstraat vanaf het Haventje richting Vrije Handel;
 • Het schetsontwerp geeft geen standplaatsen voor de Viskraam of de Poffertjeskraam; die ondernemers geven veel leven aan het dorp gedurende het jaar;
 • Bebowuing op de graskeien wordt niet gesteund, want een dergelijke bebouwing maakt het dorpscentrum minder geschikt voor grotere evenementen zoals Kermi, Amstelzomerfestival e.d.
  Indien in de verre toekomst blijkt dat er geen interesse bestaat in de grotere evenementen dan kan die voorgestelde bebouwing op de graskeien altijd nog worden gerealiseerd maar daar is voorlopig zeker geen aanleiding toe.
   

Een punt van aandacht zijn de vele stijfouten in het schetsontwerp. Laat een dergelijk publiek document even tekstueel corrigeren voor publicatie is mijn advies. 

Zuyderzee viskraam Marcel Korlaar

15-05-21 om 6:43

Hoe zit het met de standplaats voor de viskraam 

 

Josephine W.

11-05-21 om 15:58

Prachtig!

Als ik nu over het Kampje fiets zie ik ineens wat een treurig plein het is. Overal auto's en een groen randje bij de kerkstraat met stekelstruiken. Met regen is het helemaal bedroefend.

Ik kijk uit naar dit mooie plan.

Josephine

Anoniem

11-05-21 om 11:41

De uitleg wa niet zo bijzonder,maar ik vind het ontwerp wel erg onduidelijk.

Verder we zijn al meer dan 20 jaar bezig en wat dat allemaal heeft gekost?

Ik den zelf dat ik het nooit meemaakt ben 75 jaar dus dat is dan jammer

als echte geboren inwoner.

Ik wil wel weten wat er gisteren is besproken dat het niet in heel

ouder-amstel word besproken met de namen van ons.

mvg.

Mfc.Backer.

Mfc.Backer

Rogier

10-05-21 om 21:33

Wat een goede reactie Ed. Ik sta hier helemaal achter. Het slaat de plank mis, maar het heeft wel goede elementen. "Verstilling in plaats van levendigheid, een gemiste kans." Precies, dat is het! In het centrum hoeven we geen stiltegebied, maar zoeken we graag sociaal contact, verbinding, een dorpsgevoel. Hierbij even snel mijn feedback, een beetje kriskras. 

- De horeca en fontein bij Rabo-gebouw zien er goed uit, brede vlonders bij haven ook.

- Drukke autoweg splitst terrasgedeelte Rabo-gebouw met vijver en spelende kinderen met parkgedeelte. Erg gevaarlijk voor kinderen want die willen natuurlijk oversteken naar het parkgedeelte en weer terug, en zo verder. Zo zit niemand rustig op het terras.
- Deal maken met eigenaar Rabo-gebouw om bij bouwen nieuwe gebouw een ondergrondse parkeergarage te bouwen.
- Alleen Laden en lossen verkeer op kerkstraat, borden en verkeersdrempels, max 5km p/u zodat er vrijwel geen auto's komen en kinderen veilig kunnen spelen en oversteken. 
- Vijver/fontein ook in het midden van park, wel multifunctioneel zodat deze leeg is en gebruikt kan worden bij festiviteiten.
- Veel minder gras (niet goed bij festiviteiten, dat wordt al snel blubber, zeker na kermis, etc, meer grint voor voetbal/jeu de boules. Grote verplaatsbare bakken met veel groen, kleine bomen kan voor voldoende groen zorgen.
- Ander type bankjes, van twee kanten kunnen zitten
- Hoe realistisch is horeca bij de roeivereniging? Zou geweldig zijn, maar wil eigenaar meewerken? Wat is het realistische vooruitzicht hierop?
- Idee: gemeentehuis veeeeeel te groot voor aantal medewerkers. Slopen gemeentegebouw en nieuwe huizen plaatsen met op BG een Parkeergarage. Parkeerprobleem opgelost. Alles kan betaald worden door verkopen grond. 
- Doorgaande weg zo dichtbij mogelijk aan kant Beth Haim zodat kampje 1 geheel wordt en niet gesplitst door drukke weg. Nu wordt onderschat hoeveel verkeer via Kerkstraat loopt. Dat wordt een drama in combinatie terrassen, etc. 
- Dorpsstraat veel te druk voor zigzaggen van verkeer. Wordt onoverzichtelijk en gevaarlijk. 
 

Ed

10-05-21 om 11:54

Authentiek, kleinschalig, ambachtelijk, ontmoeten, levendig. Dat moet wel zo een beetje de top 5 zijn van de wensen van de inwoners van ons dorp als het gaat om de invulling van het dorpshart.

In Spijkers met Koppen (SmK), waar ik aan heb meegewerkt, is de balans gezocht tussen deze ambities en alle belangen in en rond het centrum. Het Kampje wordt onderdeel van een samenhangende inrichting van het centrum, waar mensen elkaar ontmoeten, graag verblijven en natuurlijk hun boodschappen willen doen. De ambachtelijke winkeliers zijn belangrijk, ze dragen bij aan de levendigheid en de levendigheid draagt bij aan hun levensvatbaarheid. Ontmoeten, verblijven, winkelen, ontspannen zijn gebundeld in het begrip verblijfskwaliteit. De huidige verblijfskwaliteit van ’t Haventje, de Dorpsstraat én het Kampje laten duidelijk te wensen over.

Delva, het ontwerpbureau, heeft mooi creatief denkwerk verricht en een aantal interessante uitgangspunten benoemd die kunnen helpen om een optimaal centrum te ontwikkelen. Het balkon idee is bijvoorbeeld interessant, net als de getrommelde klinkerbestrating die verwijst naar het oorspronkelijke beeld, of de vermenging van verkeersstromen om voorzichtig rijgedrag af te dwingen. De esthetiek en het historisch perspectief komen goed uit de verf. De argumentatie dat bebouwing van het kampje niet langs een stedenbouwkundige lat moet worden gewogen, maar beoordeeld moet worden langs de lat van wat de kwaliteit van het Kampje van oudsher bepaalt, lijkt mij plausibel en passend binnen de ambities van de bewoners en gebruikers..

Als ik dat vergelijk met SmK, dan is de essentie van SmK dat het verschillende belangen en gebruikerstypen met elkaar verzoent. Een rustige omgeving (leefbaarheid) is niet een absoluut doel. De bewoners en ook de ondernemers de willen vooral meer levendigheid, een plek waar je graag heen gaat en dan ook nog even wil blijven. Vanuit ondernemersperspectief is dat het boodschappen-plus idee, vanuit bewonersperspectief is het de sociale functie van het dorp.

Het Kampje wordt in SmK ingedeeld in zones. Het deel rond de Amstelkerk en Beth Haim krijgt een historische uitstraling, waarbij de historische relevantie beter zichtbaar wordt gemaakt voor Ouderkerkers én bezoekers. Hier heerst rust en een zekere verstilling. Je mag hier best even nadenken over het verleden en het heden. Parkeren in het hart verdwijnt, dat wordt een plek waar de levendigheid van het centrum zich voortzet. Speelgelegenheid zonder wipkippen, maar wel een veilige en uitnodigende omgeving. Ruimte voor ouderen om al dan niet georganiseerd activiteiten te ontplooien.

Ouderkerk kent relatief veel ouderen en veel gezinnen met jonge kinderen. Demografen noemen dat oneerbiedig een groen- en grijsoverschot. Die groepen moeten graag op het Kampje blijven, in nauwe samenhang met de horeca en het boodschappen doen. In de kerngroep spraken we van moeders op het terras terwijl hun kinderen veilig spelen en ouderen die jeu-de boulen met commentaar vanaf het terras. De eigenaar van het Rabogebouw is een belangrijke belanghebbende in dit proces. Elk plan kan alleen slagen als er een duidelijke aanpak is om hem mee te krijgen.

De Dorpsstraat moet veiliger worden, ruimte om onbekommerd langs de winkels te wandelen zonder elkaar ruggelings te moeten passeren met ogen in je rug om de auto’s en fietsers te ontwijken. De dicht op de winkels geparkeerde auto’s beperken de ruimte om te lopen. Die auto’s maken het voor kinderen ook onveilig, omdat ze minder zichtbaar zijn. Toch is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen belangrijk voor de winkeliers en horeca. De Dorpsstraat heeft weinig ruimte, dus het vergt een professionele ingreep om binnen die beperkte ruimte toch de verblijfskwaliteit te verhogen.

’t Haventje is waarschijnlijk de meest onderbenutte plek van het centrum. Daar zijn flinke ingrepen nodig om met behoud van de parkeerplaatsen en rekening houdend met de (on) mogelijkheden van een beschermd dorpsgezicht de verbinding tussen dorp en Driemond flink te versterken. De vastgoedeigenaar van het supermarktgebouw zal nauw betrokken moeten zijn bij de ingrepen. Een bureau kan met veel creativiteit een fantastische plek maken van het Haventje, maar dan moet het wel flink op de schop. Het idee om de houten vlonders te verlengen naar een platform een meter of 5 de Driemond in is een fantastisch opstappunt. Het parkeren is nu relatief ruim opgezet met aardig wat onbenutte ruimte tussen de twee dwarsparkeerrijen in. Daar is veel ruimte te winnen voor het verbeteren van de toegang.

Wat zien we van deze uitgangspunten van SmK terug in het plan van Delva? De rode loper, ofwel het verkeersluw maken van de route Dorpsstraat Korendragerstraat is een idee dat is meegenomen vanuit SmK. Delva heeft aangegeven geen verstand te hebben van verkeersveiligheid, dus dat verdient nog wel aandacht. Temeer daar Sweco, de ingeschakelde verkeerskundigen, ook heeft aangegeven dat dit aspect niet in hun opdracht stond. Het lijkt me naïef om te veronderstellen dat met een bord, een ander klinkertje en een drempel aan de ingang de verkeersveiligheid is gegarandeerd. Ambulances, forenzen, scooters, (race-)fietsers, bruiloftbezoekers, voetgangers, speedelecs, het is een flinke stroom met heel verschillende verkeersdeelnemers die de Korendragerstraat nu gebruikt. Ervaringen met shared space of auto-te-gast zijn ook niet overal positief. Daarvoor is een realistische analyse nodig van de aard van het verkeer dat nu en in de toekomst het gebied gebruikt.  

Het haventje en de Dorpsstraat zijn in het Delvaplan niet echt aangepakt. Het plan komt niet veel verder dan wat extra vlonders rond ’t haventje en om en om parkeren in de Dorpsstraat waarbij de verblijfsruimte nog steeds beperkt blijft. Aan de winkelzijde zou je zeker een halve meter extra ruimte willen maken. Het lijkt een onbeduidend detail, maar eigenlijk zegt het veel dat zelfs de auto’s in de Dorpsstraat de verkeerde kant op zijn getekend. Het idee voor horeca op de kop van de supermarkt is niet verder uitgewerkt. Dat is zonde en verrassend omdat de opdracht was om een schetsontwerp te maken voor het hele centrum.

Het Kampje is benaderd vanuit een ontwerpvisie, gebaseerd op een prent van wandelaars uit vervlogen tijden. Analoog aan de Kerkstraat bij de brug is het idee dat vanuit een antiek ogende weg langs de bebouwing een mooi uitzicht ontstaat op de groene omgeving. Een referentie aan de bebouwing in vroeger tijden. De essentie van het ontwerp is dat de grens van het dorp wordt afgebakend en uitzicht biedt op de weidsheid van het polderlandschap. De stilte en rust van de polder wordt het Kampje ingebracht. Het ontwerpteam prees het ontwerp aan met het veelzeggende woord “verstilling”.

Met dit alles wordt de kracht en balans van SmK ondermijnd. Het idee was juist om het leven uit het dorp naar het Kampje te brengen en de huidige parkeerruimte in het centrum tot een uitnodigend speel- en verblijfveld te maken. De naar de winkels en terrassen verlegde Korendragerstraat snijdt de levendigheid af van het veld. Het ruimteprobleem uit de Dorpstraat wordt zo bovendien ook op het Kampje voortgezet. Het maakt het onveilig om er kinderen te laten spelen. Een waterspeelelement grenst aan de weg, kinderen gaan daar wegspringen voor de fontein.

Het centrum en de ruimte van het Kampje worden ontkoppeld in plaats van verbonden. De levendigheid zal zich beperken tot flaneren langs de Kerkstraat, het gras nodigt niet uit. Zeker niet als het wordt doorsneden door paden, die de boodschap uitstralen dat er niet over het gras gelopen hoort te worden. In plaats van een bruisende ontmoetingsplek wordt het Kampje zo een bedaagde plek voor rustzoekers en voor aanwonenden die op hun rust zijn gesteld. Een park om te mijmeren.

Het vinden van een oplossing voor middellang parkeren wordt ingewikkelder gemaakt door de ontwerpfilosofie. Dat resulteert in dwarsparkeren langs het perceel van de Rabobank. Een gevolg daarvan is dat het trottoir voor de karakteristieke boerderij wordt opgeofferd. Die karakteristieke boerderij wordt niet bij het centrum betrokken, maar er juist van afgesneden.  Het streven naar een bepaald ontwerpidee wordt sterker dan het realiseren van functies. De vorm gaat de functies dicteren, dat zou andersom moeten zijn. Het dorp is om te leven.

Wat het allemaal extra compliceert, is dat er ook naar lijkt te zijn gestreefd om het budget voor het Kampje maximaal uit te putten, en misschien zelfs iets meer dan dat. Logisch, een bureau wil zich profileren. De ontwikkeling van de andere delen van het centrum, het haventje, de Dorpsstraat, de entree bij Hoger Einde, zal daaronder lijden. Het vergroot ook de kans dat onwenselijke kostendragers worden gezocht, die anders minder urgent zouden zijn. Zoals bebouwing van het keienveld met een gebouw dat ruim anderhalf keer zo groot is als Amstelstroom.

En dan is er nog de olifant in de kamer. Het Rabogebouw en het perceel is eigendom van M-Solutions. De onderhandelingen lijken eerder achteruit te boeren dan perspectief te bieden. Is deze speler niet een maatje te groot voor de kennis en ervaring die wij vanuit ons dorp inzetten? Onderkennen van je zwakte is een grote kracht. Ik zou in overweging willen geven om eens bij de grote buurman aan te kloppen. Amsterdam heeft veel mensen in dienst die gewend zijn dergelijk vastgoedeigenaren te knippen en scheren..

Verstilling in plaats van levendigheid, een gemiste kans. Het plan van Delva sluit daarmee  totaal niet aan op de balans die in SmK is gezocht en gevonden. Het goede nieuws is dat er wel wat bruikbare elementen in zitten, maar de belofte uit het ambitiedocument en oplossing uit SmK worden absoluut niet waargemaakt. Terug naar de tekentafel.

Judith van Dobben/Terpstra

06-05-21 om 16:28

Dag allen,]

Heb het wat snel bekeken en ga er nogmaals binnenkort beter naar kijken. De verdichting 4 lijkt me geen slecht idee op de plaats van de Rabobank. Mooie balans met de kerktoren aan de overkant. Verder vind ik het een mooi voorstel met een mooie en groene ruimte, bloeiende planten en bomen en houtbouw. Fantastisch.

Met vriendelijke groet,

Judith v Dobben

Marion Kiewik

03-05-21 om 21:27

En waar vinden we nu dat Schetsontwerp? Hyperlink vergeten misschien?

Cookie-instellingen