Vlogs

1553 keer bekeken 1 reacties

Volg en vlog mee. Graag willen we weten hoe u over het Centrumplan denkt. Bekijk de vlogs hieronder en reageer!

Vlog 1:

Dilemma 1:

Hoe wordt de verblijfskwaliteit van het Centrum beter? Moet de auto dan zoveel mogelijk uit beeld en buiten het centrum een plek krijgen? Of moet de auto juist op het Kampje, dichtbij de horeca en winkels geparkeerd worden? Of moeten we hierin een combinatie maken door bijvoorbeeld kort en lang parkeren te scheiden en het een wel en het ander niet op het Kampje mogelijk maken?

Dilemma 2:

Kan het verbeteren van de (verblijfs) kwaliteit van het Centrum zonder extra investeringen? Of kost kwaliteit toevoegen geld, hoe krijgen we dan het plaatje financieel rond?

De stelling van Rineke Korrel (bekijk hier de vlog):

“Het Kampje moet, in de eerste plaats, de huiskamer van de Ouderkerkers worden”. 

Vlog 2:

Gijsbert de Haan, ondernemer en lid van de klankbordgroep Centrumplan, is de volgende vlogger op rij. Hij geeft in zijn vlog aan hoe complex dit proces is, omdat er zoals hij zegt “zoveel mensen en meningen zijn”.

Toch heeft hij er vertrouwen in dat er nu een goed plan uit gaan komen, waar hij een gezellig plein voor zich ziet met een goede mix van een gezellige verblijfsplek en voldoende parkeergelegenheid. Zijn gedachten zijn al bij de uitvoering en hij vraagt zich af hoe de winkels en woningen bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Gijsbert nodigt Jaimie van Heije uit voor de volgende vlog.

Bekijk hier de vlog van Gijsbert de Haan. 

Vlog 3:

Roeivereniging De Amstelgeuzen heeft een mooie thuisbasis bij het Haventje. Bestuurslid van de Amstelgeuzen, Annette Neervoort maakt zich echter wel zorgen over wat de herinrichting van het centrum betekent voor de ‘huiskamer’ van De Amstelgeuzen.

Bekijk hier de vlog van De Amstelgeuzen.

Wat vindt u van de stelling: "Roeivereniging De Amstelgeuzen moet in het Centrum blijven!"?

Zelf vloggen
Heeft u zelf een vlog gemaakt over het Centrumplan? Stuur deze naar Centrumplan@Ouder-Amstel.nl, dan zorgen wij dat de vlog gedeeld wordt via deze website.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Janet Dunning

21-06-20 om 14:15

Binnen het themateam Openbare Ruimte (als onderdeel van het coproductie team) zijn we o.a. dilemma 1 aan het ontrafelen....

De resultaten van het Parkeeronderzoek Het Kampje (2018) laten zien dat onderscheid maken tussen lang parkeren en kort parkeren in het centrum een belangrijke sleutel vormt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsruimte enerzijds, voor de bereikbaarheid van de (winkel) functies anderzijds. 

Lang parkeren zou bijvoorbeeld (net) buiten het centrum gefaciliteerd kunnen worden. Het is belangrijk hierbij onderscheid te maken tussen en aandacht te besteden aan lang parkeren voor omwonenden (ontheffingshouders) en lang parkeren voor werkgevers en personeel. Deze laatste groep parkeert voornamelijk maandag t/m vrijdag tussen 8 - 18 uur in het centrum. Wanneer deze groep (net) buiten het centrum kan parkeren ontstaat er in het centrum automatisch meer ruimte. Dit biedt mogelijkheden voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en bereikbaarheid. Denk aan bijvoorbeeld voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en kinderwagen-, rolstoel- en rollator toegankelijkheid. De komst naar en het verblijf in het centrum wordt zo nog aantrekkelijker, ook voor deze doelgroepen. 

Vanzelfsprekend zal goed gekeken moeten worden naar het verplaatsen van het lang parkeren en het effect op de omgeving. Er zal een totaal oplossing geboden moeten worden en niet sec een verplaatsing van 'het probleem'. 

Verder zien we ontwikkelingen in de nabije toekomst waarbij de vormen van vervoer en de verhoudingen wijzigen. Ondanks dat de inwoners en bezoekers van een dorp afhankelijk zullen blijven van autovervoer zal in het algemeen het gebruik van de auto meer en meer worden ontmoedigd. Dit als onlosmakelijk onderdeel van de opgaaf om te komen tot een emissie neutrale omgeving. Regulerende, stimulerende en faciliterende maatregelen zullen inwoners en bezoeker er toe gaan bewegen alternatieve vormen van vervoer te gebruiken. 

Hoe dan ook, de mogelijkheden rondom (lang) parkeren én de ontwikkelingen rondom mobiliteit en vervoer dienen zo gecombineerd te worden dat ons centrum wendbaar, toekomstbestendig, efficiënt, prettig en aantrekkelijk wordt ingericht én gebruikt! 

Welke inspanning levert wie?
De gemeente als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte?
De inwoners als het gaat om de keuze van vervoer naar en in het centrum?
De werkgevers en het personeel als het gaat om ruimte bieden aan kort parkeren voor bezoekers?
De detailhandel als het gaat om service zoals bijvoorbeeld thuisbezorging van de aangekochte (zware en grote) boodschappen?

Denk en praat met ons mee en laat weten waar u vindt dat de verantwoordelijkheid ligt?

Cookie-instellingen