Handreiking Participatie

860 keer bekeken

De gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties goed kunnen meedenken over beleidsvoornemens, plannen en ontwikkelingen. Daarom is er nieuw participatiebeleid opgesteld.

Het vorige participatiebeleid was gedateerd en bood onvoldoende houvast voor bouwprojecten. Bovendien treedt binnenkort de Omgevingswet in werking. Vroegtijdige participatie bij plannen is hier een belangrijk uitgangspunt. 

Om vorm te geven aan participatie heeft de gemeente de ‘Handreiking Participatie’ opgesteld, niet alleen voor de gemeente zelf, maar juist ook voor inwoners of projectontwikkelaars die een bouwplan hebben in de gemeente of andere intitiatieven. De Handreiking Participatie is een hulpmiddel om inwoners beter en vroegtijdig te betrekken. Lees in de Handreiking Participatie wat dit voor uw betekent en wat er van u wordt verwacht. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen