Omgevingsvisie Ouder-Amstel: denk mee over de koers van onze gemeente!

909 keer bekeken

De omgevingsvisie van Ouder-Amstel: toekomstsvisie voor onze leefomgeving

Ouder-Amstel is in beweging. Er worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Tegelijkertijd willen we ons bijzondere landschap, onze bestaande woongebieden en onze bedrijventerreinen sterk houden. We hebben ook te maken met klimaatverandering. En er is ruimte nodig voor bijvoorbeeld sport, zorg, winkels en onderwijs.

We maken daarom een omgevingsvisie. Dat is de toekomstvisie voor onze leefomgeving. De visie gaat niet over dat ene grasveldje bij u voor de deur. Maar wél hoe we in de toekomst omgaan met bijvoorbeeld groen, sport, wonen, monumenten, landbouw, verkeer en bedrijven. De omgevingsvisie gebruiken we om keuzes te kunnen maken over ruimtelijke plannen en projecten in de gemeente.

Wethouder Barbara de Reijke licht dat in onderstaande video toe:

(Graag even de cookies accepteren, indien je geen video ziet)

Denk mee! Welke koers gaan we varen?

De omgevingsvisie maken we samen met u: inwoner, ondernemer of organisatie. Daarom gaan we de komende tijd in gesprek. Zo bepalen we samen de koers van Ouder-Amstel. U kunt op de volgende manieren meedenken:

1. Denk online mee via de vragenlijst
Wij willen graag weten hoe u over onze toekomst denkt. Daarom nodigen we u uit om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 20 minuten. Met uw inbreng bepalen we samen de toekomst van Ouder-Amstel. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 21 oktober 2022.

 

2. Rondje door de gemeente

We maken ook een rondje door de gemeente. Op straat gaan we met zoveel mogelijk inwoners in gesprek over onze toekomst. We staan op verschillende momenten op verschillende plekken:

Vrijdag 7 oktober 2022

14.00 – 17.00 uur

Dorpsstraat, Ouderkerk aan de Amstel
(in de buurt van de Plus)

Woensdag 12 oktober 2022

14.00 – 17.00 uur

Dorpsplein, Duivendrecht
(in de buurt van de Plus)

 

U kunt ons herkennen aan het bootje dat we bij ons hebben. Tot dan!

Stappenplan voor het opstellen van de omgevingsvisie

1. Gericht in gesprek

We gaan op allerlei manieren in gesprek met verschillende mensen in Ouder-Amstel. Zo krijgen we inzicht in wat inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden voor de omgevingsvisie.

2. Conceptvisie opstellen

Met alle informatie die we hebben opgehaald, maken we een concept-omgevingsvisie.
 

3. Check en ter inzage leggen

We leggen de concept-omgevingsvisie ter inzage en vragen of iedereen zijn inbreng erin herkent. Tijdens deze periode kunt u ook een formele zienswijze indienen.

4. Vaststellen en aan de slag
We maken de omgevingsvisie definitief en bieden deze aan de gemeenteraad aan om vast te stellen.

Veelgestelde vragen

Wat is een omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie is een visie op de leefomgeving. Die beschrijft wat we belangrijk vinden voor het gebied waarin we wonen, werken en recreëren. De omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2023 in werking treedt. Volgens die wet moet elke gemeente een samenhangende visie maken over de ruimtelijke leefomgeving. Daarbij is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere partijen mee denken. Lees hier meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

Wat wordt er gedaan met mijn inbreng?
De gemeente gebruikt uw inbreng bij het opstellen van de omgevingsvisie van Ouder-Amstel. Op deze website kunt u straks de resultaten van de vragenlijst vinden en een verslag van alle participatie-activiteiten.

 

 

Afbeeldingen

Omgevingswet Ouder-Amstel

Cookie-instellingen