Voortgang Omgevingsvisie Ouder-Amstel

931 keer bekeken

In het voorjaar van 2022 zijn we begonnen met het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Er is gesproken met inwoners, ondernemers en andere partijen die met ruimtelijke initiatieven te maken hebben.

Met de komst van de Omgevingswet worden gemeenten verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. In de omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie biedt handvatten en kaders waarmee we afspraken kunnen maken over ontwikkelingen in onze gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe woningen, een groene straat, mobiliteit en plekken om te kunnen ondernemen. Niet alles kan overal, daarom hebben we een integrale omgevingsvisie nodig.

De genomen stappen

In de afgelopen maanden zijn er verschillende stappen genomen om te komen tot een omgevingsvisie. Eerst is er een inhoudelijke verkenning gemaakt vanuit het bestaande beleid. Vervolgens waren er in oktober diverse participatiemomenten waarbij verschillende belanghebbenden de gelegenheid kregen om hun inbreng te leveren. Dit allemaal heeft geleid tot een Participatielogboek.

Participatielogboek

Het participatielogboek laat zien hoe, wanneer, waar en met wie gesproken is. Het legt ook uit waarom er voor de gebruikte participatie- en communicatiemethoden is gekozen. Verder is te lezen welke punten er zijn aangedragen, welke conclusies we hieruit kunnen trekken en hoe we dit verwerken in de omgevingsvisie. Het logboek volgt tevens de volgorde van de momenten waarop met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gesproken. Onderaan deze pagina kunt u het Participatielogboek lezen.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen